Trở về

Loại bỏ Jetpack CSS không cần thiết ra khỏi website WordPress

bởi Vi Nè

Loại bỏ Jetpack CSS không cần thiết ra khỏi website WordPress giúp giảm page-size và tăng tốc độ load.

Như các bạn đã biết, Jetpack là một trong những plugin đa năng giúp tích hợp rất nhiều tính năng hữu ích vào website WordPress. WP Căn bản đã có hẳn 1 serie để hướng dẫn cách sử dụng plugin Jetpack với những module phổ biến nhất. Và cũng chính vì đa năng nên Jetpack khá cồng kềnh, nặng nề, đặc biệt là khi bạn không biết cách tắt những module không dùng đến. Mà kể cả khi bạn tắt bớt những module không sử dụng thì Jetpack vẫn làm dung lượng CSS của website tăng lên khá nhiều. Tại sao vậy?

1. Tại sao bạn cần loại bỏ Jetpack CSS?

Không chỉ trang bị các file CSS riêng rẽ cho từng module, Jetpack còn gộp chúng vào chung một file và load trực tiếp trên front-end. Do đó, ngay cả khi bạn đã tắt module thì CSS của nó vẫn hiện diện trên website. Vì vậy, tất nhiên rồi, việc của chúng ta bây giờ là ngay lập tức loại bỏ file CSS “bự con” này của Jetpack giúp giảm page-size, số request và làm website load nhanh hơn.

2. Làm thế nào để loại bỏ Jetpack CSS?

2.1. Đối với Jetpack 6.9 trở về sau

Rất đơn giản! Tất cả những gì bạn cần làm là chèn đoạn code sau đây vào cuối file functions.php của theme (hoặc child theme) mà bạn đang sử dụng.

add_filter( 'jetpack_sharing_counts', '__return_false', 99 );
add_filter( 'jetpack_implode_frontend_css', '__return_false', 99 );

2.2. Đối với Jetpack 6.8.1 trở về trước

Nếu bạn đang sử dụng Jetpack phiên bản cũ (từ 6.8.1 trở về trước), hãy thay thế bằng code sau đây. Nhớ xóa bớt dòng code tương tứng với từng module mà bạn đang sử dụng để giữ lại chúng.

add_filter( 'jetpack_implode_frontend_css', '__return_false' );

// Then, remove each CSS file, one at a time
function jeherve_remove_all_jp_css() {
 wp_deregister_style( 'AtD_style' ); // After the Deadline
 wp_deregister_style( 'jetpack_likes' ); // Likes
 wp_deregister_style( 'jetpack_related-posts' ); //Related Posts
 wp_deregister_style( 'jetpack-carousel' ); // Carousel
 wp_deregister_style( 'grunion.css' ); // Grunion contact form
 wp_deregister_style( 'the-neverending-homepage' ); // Infinite Scroll
 wp_deregister_style( 'infinity-twentyten' ); // Infinite Scroll - Twentyten Theme
 wp_deregister_style( 'infinity-twentyeleven' ); // Infinite Scroll - Twentyeleven Theme
 wp_deregister_style( 'infinity-twentytwelve' ); // Infinite Scroll - Twentytwelve Theme
 wp_deregister_style( 'noticons' ); // Notes
 wp_deregister_style( 'post-by-email' ); // Post by Email
 wp_deregister_style( 'publicize' ); // Publicize
 wp_deregister_style( 'sharedaddy' ); // Sharedaddy
 wp_deregister_style( 'sharing' ); // Sharedaddy Sharing
 wp_deregister_style( 'stats_reports_css' ); // Stats
 wp_deregister_style( 'jetpack-widgets' ); // Widgets
 wp_deregister_style( 'jetpack-slideshow' ); // Slideshows
 wp_deregister_style( 'presentations' ); // Presentation shortcode
 wp_deregister_style( 'jetpack-subscriptions' ); // Subscriptions
 wp_deregister_style( 'tiled-gallery' ); // Tiled Galleries
 wp_deregister_style( 'widget-conditions' ); // Widget Visibility
 wp_deregister_style( 'jetpack_display_posts_widget' ); // Display Posts Widget
 wp_deregister_style( 'gravatar-profile-widget' ); // Gravatar Widget
 wp_deregister_style( 'widget-grid-and-list' ); // Top Posts widget
 wp_deregister_style( 'jetpack-widgets' ); // Widgets
}
add_action('wp_print_styles', 'jeherve_remove_all_jp_css' );

Cuối cùng, xóa cache website (và cache CSS, JS nếu có) rồi kiểm tra kết quả bằng các công cụ như GTmetrix hay Pingdom (xem page-size). Thật đơn giản phải không nào? Chúc các bạn thành công!

Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!

Bài 5: Cách tạo comment trong Python

Bài 4: Cách khai báo biến trong Python

Bài 3: Cài đặt Intellij IDEA và chạy Hello World trong Python

Bài 2: Hướng dẫn download và cài đặt python trên Windows

Bài 5: Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Bài 4: Components trong ReactJS

Bài 3: Giới thiệu JSX trong ReactJS

Bài 2: Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Bài 18: Thuộc tính icon trong CSS

Các biểu tượng có thể dễ dàng được thêm vào trang HTML của b...

Bài 17: Thuộc tính box model trong CSS

Bài 16: Thuộc tính outline trong CSS

Bài 15: Thuộc tính Height/Width trong CSS

Chat Icon Close Icon