Trở về

Làm sao để thay đổi thư viện jQuery mặc định trong WordPress?

bởi Vi Nè

Thư viện jQuery mặc định của WordPress là phiên 1.12. Với phiên này, có thể 1 số plugin của jQuery sẽ không hoạt động. Lúc này bạn cần thay thế thư viện mặc định của WordPress thành thư viện khác có phiên bản cao hơn hoặc đơn giản là bạn muốn thay bằng link CDN của Google.

Để thay thế thư viện jQuery mặc định của WordPress bạn cần chèn đoạn code sau vào file functions.php của theme bạn đang sử dụng

Trong đó hàm get_template_directory_uri() sẽ lấy đường dẫn vào thư mục theme bạn đang sử dụng.

Sau khi chèn đoạn code trên và thay đường dẫn tới thư viện jQuery mới của bạn, website đã được đổi qua thư viện mới.

Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!