1. Home
 2. Docs
 3. CSS3
 4. Bài 1: Tổng quan CSS3

Bài 1: Tổng quan CSS3

1. CSS3 là gì?

CSS3 là một chuẩn mới nhất của CSS, hay nói cách khác nó là một Version mới của CSS. Nó được chia ra làm nhiều module và mỗi module sẽ có những nhiệm vụ khác nhau, khi kết hợp chúng với nhau sẽ tạo nên những hiệu ứng tuyệt vời.

Với CSS3 nếu bạn kết hợp với jQuery nữa thì website của bạn sẽ trở nên sinh động, điển hình là các hiệu ứng Paralax, Landing Page, …

2. Module CSS3

CSS3 được tách nhỏ thành nhiều module và nó có luôn các module của CSS cũ. Sau đây là các modules:

 • Selectors
 • Box Model
 • Backgrounds and Borders
 • Image Values and Replaced Content
 • Text Effects
 • 2D/3D Transformations
 • Animations
 • Multiple Column Layout
 • User Interface