Cùng Học Web Kiến thức lập trình, quản trị Website, VPS/Server, SEO

Website đang hoàn thiện, do admin lười nhưng thích code tay nên website sẽ hoàn thiện từ từ, mong các bạn thông cảm!

Chuyển hướng 404 về trang chủ trong WordPress

Xin chào, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách chuyển hướng trang 404 về trang chủ trong serie bài viết thiết kế website wordpress. Bạn đang lo lắng các trang lỗi 404 trong website của bạn gây khó chịu cho người đọc, dẫn đến việc họ thoát khỏi website của bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách redirect chuyển hướng lỗi trang 404 về trang chủ để người dùng không bỏ qua trang web của bạn.

Chuyển hướng 404 về trang chủ trong WordPress

Lỗi 404 là lỗi trang không tìm thấy phổ biến của website, nó thông báo cho người dùng biết website không còn tồn tại. Thường thì các theme của WordPress đều có một trang 404 riêng để thông báo lỗi. Bải viết hướng dẫn cách đơn giản đễ chuyển hướng trang 404 về trang chủ một cách dễ dàng, tránh việc người đọc khó chịu và rời bỏ website khi thấy trang 404.

1. Cách chuyển hướng trang 404 về trang chủ

Xóa hết code trong file 404.php sau đó copy đoạn code bên dưới bỏ vào và lưu lại.

<?php header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
header("Location: ".get_bloginfo('url'));
exit();
?>

Ở dòng thứ 3, hàm get_bloginfo("url") sẽ trả về URL trang chủ. Bạn có thể đổi nó thành một địa chỉ khác tùy ý.

2. Dùng file .htaccess để chuyển hướng báo lỗi 404 về tùy chỉnh

Để làm được điều này ta mở file .htaccess và thêm vào dòng sau và lưu lại:

ErrorDocument 404 /404.html

Nếu website của bạn chưa có file .htaccess thì bạn có thể tạo và lưu ở thư mục gốc, ngang hàng với file index.

Bây giờ mỗi khi độc giả truy cập website của bạn khi gặp lỗi 404 đều sẽ được chuyển về trang chủ.

Chúc các bạn thành công !