Trở về

Cách khắc phục lỗi trong quá trình cài đặt Joomla

bởi Vi Nè

Khi bạn cài đặt Joomla, tới bước cài đặt Sample Data, nó cứ dừng mãi ở đó mà không chạy tiếp. Minh xin giới thiệu cách khắc phục lỗi này.

Bước 1: Tìm và mở file php.ini (Cách tìm file php.ini tại đây)
Bước 2: Tăng các thông số sau:

  • Tăng max_execution_time lên 5000
  • Tăng upload_max_filesize lên 8000M
  • Tăng max_file_uploads lên 2000.

Bước 3: Giải nén gói cài đặt của Joomla, mở thư mục: installation-> sql-> mysql chọn một database mà bạn muốn cài đặt làm sample data, ví dụ file joomla.sql. Thay đổi tất cả InnoDB bằng MyISam, sau đó đóng gói lại và cài đặt.

Chúc các bạn thành công!

Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!