Cùng Học Web Kiến thức lập trình, quản trị Website, VPS/Server, SEO

Website đang hoàn thiện, do admin lười nhưng thích code tay nên website sẽ hoàn thiện từ từ, mong các bạn thông cảm!

Cách khắc phục lỗi trong quá trình cài đặt Joomla

Khi bạn cài đặt Joomla, tới bước cài đặt Sample Data, nó cứ dừng mãi ở đó mà không chạy tiếp. Minh xin giới thiệu cách khắc phục lỗi này.

Bước 1: Tìm và mở file php.ini (Cách tìm file php.ini tại đây)
Bước 2: Tăng các thông số sau:

  • Tăng max_execution_time lên 5000
  • Tăng upload_max_filesize lên 8000M
  • Tăng max_file_uploads lên 2000.

Bước 3: Giải nén gói cài đặt của Joomla, mở thư mục: installation-> sql-> mysql chọn một database mà bạn muốn cài đặt làm sample data, ví dụ file joomla.sql. Thay đổi tất cả InnoDB bằng MyISam, sau đó đóng gói lại và cài đặt.

Chúc các bạn thành công!