Cùng Học Web Kiến thức lập trình, quản trị Website, VPS/Server, SEO

Website đang hoàn thiện, do admin lười nhưng thích code tay nên website sẽ hoàn thiện từ từ, mong các bạn thông cảm!

Fix lỗi cài SSL thành công nhưng không hiện ổ khoá cho Joomla

Joomla là 1 CMS mã nguồn mở khá phổ biến sau WordPress. Hệ thống này dễ triển khai cũng như tuỳ biến, không đòi hỏi có kiến thức về lập trình vẫn có thể khởi tạo website dễ dàng.

Một trong những việc cần làm sau khi triển khai Joomla là cài đặt SSL cho website của bạn. Sau khi cài đặt, có thể kiểm tra theo bài viết này.

Bạn có thể vào Configuration và chọn Force HTTPS

Tuy nhiên, có vấn đề phát sinh là cài đặt đúng rồi, vẫn không hiện ổ khoá. Có thể là do website vẫn còn load 1 số tài nguyên từ liên kết http:// thay vì phải là https://, khi đó Chrome sẽ cảnh báo lỗi mixed content

Có 2 cách chính để khắc phục lỗi này với Joomla, một là xem lại source code cũng như các bài viết, đảm bảo không lấy link tuyệt đối dạng http:// mà chỉ lấy link tương đối. Hai là dùng Extension của Joomla.

Bài viết xin được giới thiệu Extension Easy HTTPS

Chỉ cần cài đặt và làm theo các bước dưới đây để kích hoạt nó. Sau đó mở cấu hình plugin > cho phép plugin và Lưu. Khi đó Plugin này sẽ làm nhiệm vụ đổi các liên kết từ http:// sang liên kết https:// để website của bạn hiện được ổ khoá.