VPN & VPN Reseller

Giữ kết nối internet luôn ổn định

BẢNG GIÁ VPN CÁ NHÂN

VPN 01
40.000đ/tháng

 • Dung lượng: Không giới hạn
 • Tốc độ trung bình: 100Mbps
 • Nền tảng: OpenVPN
 • Kết nối: 01
 • IP riêng: +70.000đ
ĐĂNG KÝ
VPN 02
65.000đ/tháng

 • Dung lượng: Không giới hạn
 • Tốc độ trung bình: 150Mbps
 • Nền tảng: OpenVPN
 • Kết nối: 01
 • IP riêng: +90.000đ
ĐĂNG KÝ
VPN 03
100.000đ/tháng

 • Dung lượng: Không giới hạn
 • Tốc độ trung bình: 200Mbps
 • Nền tảng: OpenVPN
 • Kết nối: 01
 • IP riêng: +110.000đ
ĐĂNG KÝ
VPN OUTLINE
Liên hệ

 • Dung lượng: Tối thiểu 100GB
 • Tốc độ trung bình: 150Mbps
 • Nền tảng: OutlineVPN
 • Kết nối: Không giới hạn
 • IP riêng: +70.000đ
ĐĂNG KÝ

BẢNG GIÁ VPN RESELLER

OPENVPN RESELLER
200.000đ/tháng

 • Tài khoản con: >1000 User
 • Tốc độ tối đa: 1Gbps
 • Nền tảng: OpenVPN Server
ĐĂNG KÝ
OUTLINE RESELLER
200.000đ/tháng

 • Tài khoản con: KGH
 • Tốc độ tối đa: 1Gbps
 • Nền tảng: OutlineVPN
ĐĂNG KÝ
Tốc độ mạng được chia đều cho các tài khoản con