Cùng Học Web Kiến thức lập trình, quản trị Website, VPS/Server, SEO

Website đang hoàn thiện, do admin lười nhưng thích code tay nên website sẽ hoàn thiện từ từ, mong các bạn thông cảm!

amazon s3

Làm sao để dùng AWS S3 trên mã nguồn WordPress?

Để kết nối S3 AWS với WordPress, bạn có thể sử dụng plugin WP Offload Media của Delicious Brains. Plugin này cho phép bạn lưu trữ tất cả các file media của trang web WordPress trên Amazon S3 hoặc tùy…

Tìm hiểu về Object Storage và các nhà cung cấp...

Chắc chắn bài viết này rất cần cho website của bạn, chẳng những thế Object Storage nó rất cần thiết cho mọi loại tệp tin mà bạn cần lấy liên kết trực tiếp để gửi hoặc trỏ vào website của…