CSS Tips: Chia tỷ lệ và cắt ảnh bằng CSS

Bạn có thể sẽ gặp phải trường hợp mà bạn muốn giữ nguyên tỷ lệ khung hình ban đầu và nếu giữ nguyên tỷ lệ khung hình thì hình ảnh bị méo do bị kéo giãn theo khung. Một giải pháp phổ biến cho vấn đề này là sử dụng thuộc tính CSS background-image. Trong bài viết này, chúng ta…

CSS Tips: Cắt chuỗi đoạn văn bản với CSS

Bạn đang gặp phải một vấn đề mà website của mình khi responsive, các dòng text nó cứ phá vỡ theme yêu quý của mình. Trong bài viết này mình giới thiệu tới các bạn một cách khác, đó là sử dụng thuộc tính text-overflow trong CSS. Cắt 1 dòng Cú pháp: Giải thích: white-space: nowrap Ngăn k cho đoạn…