BẢNG GIÁ VPN
STARTED
40.000đ/tháng

 • Số lượng thiết bị: 01
 • Dung lượng: Không giới hạn
 • Băng thông: 200mbps
 • Vị trí máy chủ: Việt Nam
 • Đường truyền: VNPT
 • IP riêng: Không
 • Số client cùng sử dụng: 08
PLUS
70.000đ/tháng

 • Số lượng thiết bị: 01
 • Dung lượng: Không giới hạn
 • Băng thông: 200mbps
 • Vị trí máy chủ: Việt Nam
 • Đường truyền: VNPT
 • IP riêng: Không
 • Số client cùng sử dụng: 04
STARTED
100.000đ/tháng

 • Số lượng thiết bị: 01
 • Dung lượng: Không giới hạn
 • Băng thông: 200mbps
 • Vị trí máy chủ: Việt Nam
 • Đường truyền: VNPT
 • IP riêng: Không
 • Số client cùng sử dụng: 03
STARTED
130.000đ/tháng

 • Số lượng thiết bị: 01
 • Dung lượng: Không giới hạn
 • Băng thông: 200mbps
 • Vị trí máy chủ: Việt Nam
 • Đường truyền: VNPT
 • IP riêng: Có
 • Số client cùng sử dụng: 02
BẢNG GIÁ CLOUD SERVER
PLAN 1
150.000đ/tháng

 • CPU: 01
 • RAM: 01GB
 • SSD: 20GB
 • Vị trí: Việt Nam
 • Đường truyền: VNPT
 • Băng thông: 200mbps
 • OS: Windows, Debian, Ubuntu, CentOS
 • Giá tuần: 40.000đ
PLAN 2
200.000đ/tháng

 • CPU: 01
 • RAM: 02GB
 • SSD: 30GB
 • Vị trí: Việt Nam
 • Đường truyền: VNPT
 • Băng thông: 200mbps
 • OS: Windows, Debian, Ubuntu, CentOS
 • Giá tuần: 55.000đ
PLAN 3
300.000đ/tháng

 • CPU: 02
 • RAM: 02GB
 • SSD: 40GB
 • Vị trí: Việt Nam
 • Đường truyền: VNPT
 • Băng thông: 200mbps
 • OS: Windows, Debian, Ubuntu, CentOS
 • Giá tuần: 70.000đ
PLAN 4
400.000đ/tháng

 • CPU: 02
 • RAM: 04GB
 • SSD: 60GB
 • Vị trí: Việt Nam
 • Đường truyền: VNPT
 • Băng thông: 200mbps
 • OS: Windows, Debian, Ubuntu, CentOS
 • Giá tuần: 100.000đ
PLAN 5
550.000đ/tháng

 • CPU: 03
 • RAM: 06GB
 • SSD: 80GB
 • Vị trí: Việt Nam
 • Đường truyền: VNPT
 • Băng thông: 200mbps
 • OS: Windows, Debian, Ubuntu, CentOS
 • Giá tuần: 140.000đ
PLAN 6
800.000đ/tháng

 • CPU: 04
 • RAM: 08GB
 • SSD: 120GB
 • Vị trí: Việt Nam
 • Đường truyền: VNPT
 • Băng thông: 200mbps
 • OS: Windows, Debian, Ubuntu, CentOS
 • Giá tuần: 200.000đ
PLAN 7
1.600.000đ/tháng

 • CPU: 06
 • RAM: 12GB
 • SSD: 160GB
 • Vị trí: Việt Nam
 • Đường truyền: VNPT
 • Băng thông: 200mbps
 • OS: Windows, Debian, Ubuntu, CentOS
 • Giá tuần: 400.000đ
PLAN 8
2.400.000đ/tháng

 • CPU: 08
 • RAM: 16GB
 • SSD: 240GB
 • Vị trí: Việt Nam
 • Đường truyền: VNPT
 • Băng thông: 200mbps
 • OS: Windows, Debian, Ubuntu, CentOS
 • Giá tuần: 600.000đ

Câu hỏi thường gặp?

Tôi có thể nâng cấp gói khi đang sử dụng?
Được, bạn có thể nâng cấp gói dịch vụ trong quá trình sử dụng để phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng của mình, nhưng bạn chỉ được nâng cấp, không hổ trợ hạ cấp.
Tôi có thể mua thêm các thông số mặc định trong gói?
Hoàn toàn được, quý khách liên hệ trực tiếp với người bán, sẽ được hổ trợ báo giá và nâng cấp.
Hiện có các hệ điều hành nào?
Chúng tôi hổ trợ setup các OS như Windows Server 2008/2012/2016/2019, Ubuntu 18.04/20.04, Debian 9/10, CentOS 7/8
Khách hàng có được quyền root?
Có, bạn sẽ toàn quyền root.
Khách hàng có được yêu cầu cài lại OS mọi lúc?
Có, khách hàng có quyền yêu cầu nhân viên cài lại OS theo ý thích.
Khách hàng có được yêu cầu cấp lại server mới?
Có, khách hàng có quyền yêu cầu nhân viên cấp lại server mới với giá 20.000đ/lần.