Hướng dẫn này để giúp các chủ trang web xác định và làm sạch một website Joomla bị hack. Có thể nó không giải quyết được tất cả các trường hợp nhưng nó giúp xử lý đến 70% số trường…

Bạn là một blogger chuyên chia sẻ các thủ thuật, bài viết hoặc các bài học nhưng chức năng Wordpress thì chỉ áp dụng hiện theo danh mục và từ khóa, bạn muốn các bài đó hiện theo 1 series.…