Trang chủ Hướng dẫn trỏ tên miền về hosting

Hướng dẫn trỏ tên miền về hosting

bởi Vi Nè
Mục này chỉ áp dụng cho đối tượng là khách hàng sử dụng dịch vụ hosting do chúng tôi cung cấp.

Vui lòng sử dụng 01 trong 02 cách trỏ tên miền sau:

Cách 1: Bằng Nameserver vui lòng trỏ bằng 2 NS sau

ns1.cunghocweb.com
ns2.cunghocweb.com

Cách 2: Trỏ bằng IP

Ghi chú:
(*): Thay bằng tên miền của bạn
(**): Ví dụ tên miền của bạn là domain.com, thì thay bằng mail.domain.com