Bài 05: Options API trong WordPress


Trong database của WordPress bạn sẽ thấy một table tên là [prefix]_options, table này sẽ chứa các thông tin cấu hình của hệ thống. Ngoài các thông tin cấu hình của hệ thống ra thì bạn có thể thêm các thông tin cho riêng bạn, điều này rất hay thường làm khi xây dựng plugin. Ví dụ khi bạn xây dựng một theme thì bạn sẽ phải viết chức năng quản lý cấu hình cho theme đó, lúc này bạn sẽ phải sử dụng table options này để lưu trữ.

trong WordPress Cơ bản
Vui lòng đánh giá chất lượng bài viết

Chào mừng bạn đến Cùng Học Web

Fill the forms bellow to register

Lấy lại mật khẩu

Vui lòng nhập email hoặc tên đăng nhập vào ô bên dưới.