Bài 03: HTML Elements và Attributes


HTML bản chất giống XML nên nó được tạo thành từ hai thành phần chính đó là tên thẻ (tagname) và các thuộc tính (attribute). Đối với XML thì tên thẻ ta có thể tự định nghĩa nhưng với HTML thì bạn phải sử dụng tên thẻ có trong danh sách HTML Elements, nếu không trình duyệt sẽ không hiểu thẻ mà bạn đang sử dụng là gì.

1. HTML Elements (thẻ HTML)

Danh sách các thẻ HTML rất là nhiều nên rất khó mà liệt kê và hướng dẫn sử dụng được, vì vậy mình chỉ liệt kê một số thẻ thôi và trong các bài tiếp theo mình sẽ tìm hiểu.

Danh sách thẻ

 • html
 • body
 • head
 • title
 • meta
 • h1
 • h2
 • h3
 • h4
 • h5
 • h6
 • p
 • div
 • table
 • tr
 • td

Thẻ mở và thẻ đóng

Mỗi thẻ sẽ có thẻ mở (opentag) và thẻ đóng (closetag). Ví dụ với thẻ div thì mình sẽ viết như sau:
<div>Nội dung bên trong</div>

Khuyết thẻ đóng (quick closetag)

Cũng có một só thẻ sẽ khuyết thẻ đóng, loại này ta gọi là quick closetag, nghĩa là nó chỉ tồn tại thẻ mở thì ta sẽ viết như sau:
<tagname/>
Ví dụ: Các thẻ input, meta, link

<input />
<link />
<meta />

Thẻ lồng trong thẻ

Các thẻ HTML sẽ được lồng với nhau để tạo thành một bổ cục vững chắc, lúc này thẻ con sẽ nằm trọn trong thẻ cha.

<div>
  <input type="text" classname="Class Name" value=""/>
</div>

2. HTML Attributes (thuộc tính của thẻ html)

Mỗi thẻ HTML ta có thể ví như một đối tượng, lúc này đối tượng HTML sẽ có các thuộc tính mô tả cho nó. Ví dụ thẻ input thì nó có các thuộc tính như sau:

<input type="text" name="inputname" id="inputid" value=""/>

Dấu nháy đơn và nháy kép

Vấn đề này những bạn mới học dễ gặp lỗi này nhất. Mỗi thuộc tính trong HTML sẽ có cấu tạo name="value" hoặc name='value'. Nếu sử dụng dấu nháy đơn ' thì giá trị không được xuất hiện dấu nháy đơn và ngược lại, nếu sử dụng dấu nháy kép " thì giá trị không được xuất hiện dấu nháy kép.

<input type="text" name="inputname" id="inputid" value="Hello 'freetuts.net'"/>

Thuộc tính mở rộng

Mỗi thẻ HTML chỉ chấp nhận một số thuộc tính nhất định của riêng nó, nhưng nếu bạn muốn định nghĩa thêm một thuộc tính khác thì hoàn toàn được. Tuy nhiên trình duyệt sẽ không hiểu các thuộc tính đó nên sẽ không có tác dụng gì, vì vậy thông thường ta kết hợp thuộc tính tự định nghĩa với Javascript đẻ xử lý cho từng bài toán.
Ví dụ: Trong thẻ input không có thuộc tính classname nhưng ta cũng có thể thêm vào được, tuy nhiên lúc chạy lên sẽ không có tác dụng gì.

<input type="text" classname="Class Name" value=""/>
trong HTML Cơ bản
Vui lòng đánh giá chất lượng bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.Chào mừng bạn đến Cùng Học Web

Fill the forms bellow to register

Lấy lại mật khẩu

Vui lòng nhập email hoặc tên đăng nhập vào ô bên dưới.