Trang chủ PHP/HTML/CSS/JS Hiệu ứng pháo hoa và hoa ở 4 góc trang trí Tết 2021

Hiệu ứng pháo hoa và hoa ở 4 góc trang trí Tết 2021

bởi Vi Nè

Tết tết tết đến rồi! Để trang trí cho website yêu của chúng ta, các bạn chỉ cần làm 1 vài thao tác nhỏ sau. Cách này áp dụng trên tất cả website như WordPress, Joomla, NukeViet hoặc Blogspot

Đoạn code 1: Chèn trong thẻ <head>

<script type="text/javascript" src="https://cunghocweb.com/data-out/tet_2021/phaohoa.js"></script>

Đoạn code 2: Chèn dưới footer

<img style="position:fixed;z-index:99999;top:0;left:0" src="https://lh3.googleusercontent.com/Nm43LAO21g0ua9Muu0BUELDCkQfCm4sOKIPlXTM3jScFEuuR2q89H4CBKx7bkbzyAvXA-MPb6bFlPXyRGnep6Y3IsBR171nGx3tkB2SD9zyw3qXlxj8iv7SHoP1t0YK-wSmIcg=w141-h143-no"/>
<img style="position:fixed;z-index:99999;top:0;right:0" src="https://lh3.googleusercontent.com/yfLzqRzZL5T5i20FJbhfXEjDjkUT3PshER0urEBiAq1Euy4NTMZBKnMsH8ni-R7ffM8a_mgua5IjbGnp4DWUXQDI_-mNaDfAkgcyFlNNa5u0kRqjaBtW077U47CWsJgNfhhk-g=w141-h143-no"/>
<img style="position:fixed;z-index:99999;bottom:0px;left:0px" src="https://lh3.googleusercontent.com/2U90SIgXGe2W0O2NPluq66u-98JcgCpKBmRvWDcniKdybBTjqIjB0Noq0UsRdG2oOTZlvVh26T1mU9e1nY8lTuOFrSru_saC4J6K6refpHTSJiCb_SykRe2i7MbHgj8q5ESMzg=w200-h159-no"/>
<img style="position:fixed;z-index:9999;bottom:0px;right:0px" src="https://lh3.googleusercontent.com/XH0FHlEyLBF5hzcgkDvSjKlInwSYZ5TUoBruIJoRNnXtezP4kCdi0S7_dwXhee-AbfoWL4g9osBMG32sG7u9Tc30NPOP61GpytphyxoFcZgknHoRm54BprHHO0Umd2q8PpV5Lw=w162-h167-no"/>

Thế là xong! Chúc các bạn thành công

Vì vấn đề spam nên khung bình luận sẽ được ẩn đi, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục LIÊN HỆ. Xin lỗi vì sự bất tiện này!

Bài viết liên quan