Trở về

Hiệu ứng pháo hoa và hoa ở 4 góc trang trí Tết 2021

bởi Vi Nè

Tết tết tết đến rồi! Để trang trí cho website yêu của chúng ta, các bạn chỉ cần làm 1 vài thao tác nhỏ sau. Cách này áp dụng trên tất cả website như WordPress, Joomla, NukeViet hoặc Blogspot

Đoạn code 1: Chèn trong thẻ <head>

<script type="text/javascript" src="https://cunghocweb.com/data-out/tet_2021/phaohoa.js"></script>

Đoạn code 2: Chèn dưới footer

<img style="position:fixed;z-index:99999;top:0;left:0" src="https://lh3.googleusercontent.com/Nm43LAO21g0ua9Muu0BUELDCkQfCm4sOKIPlXTM3jScFEuuR2q89H4CBKx7bkbzyAvXA-MPb6bFlPXyRGnep6Y3IsBR171nGx3tkB2SD9zyw3qXlxj8iv7SHoP1t0YK-wSmIcg=w141-h143-no"/>
<img style="position:fixed;z-index:99999;top:0;right:0" src="https://lh3.googleusercontent.com/yfLzqRzZL5T5i20FJbhfXEjDjkUT3PshER0urEBiAq1Euy4NTMZBKnMsH8ni-R7ffM8a_mgua5IjbGnp4DWUXQDI_-mNaDfAkgcyFlNNa5u0kRqjaBtW077U47CWsJgNfhhk-g=w141-h143-no"/>
<img style="position:fixed;z-index:99999;bottom:0px;left:0px" src="https://lh3.googleusercontent.com/2U90SIgXGe2W0O2NPluq66u-98JcgCpKBmRvWDcniKdybBTjqIjB0Noq0UsRdG2oOTZlvVh26T1mU9e1nY8lTuOFrSru_saC4J6K6refpHTSJiCb_SykRe2i7MbHgj8q5ESMzg=w200-h159-no"/>
<img style="position:fixed;z-index:9999;bottom:0px;right:0px" src="https://lh3.googleusercontent.com/XH0FHlEyLBF5hzcgkDvSjKlInwSYZ5TUoBruIJoRNnXtezP4kCdi0S7_dwXhee-AbfoWL4g9osBMG32sG7u9Tc30NPOP61GpytphyxoFcZgknHoRm54BprHHO0Umd2q8PpV5Lw=w162-h167-no"/>

Thế là xong! Chúc các bạn thành công

Chúng tôi tạm dừng chức năng bình luận, mọi thắc mắc vui lòng gửi thông qua mục liên hệ. Xin cám ơn!