Trang chủ Archives

Tag: Câu lệnh PHP

  • Như ta đã biết, câu lệnh if else dùng để kiểm tra và rẽ nhánh cách mệnh đề của bài toán. Nhưng không phải nó là duy nhất, trong php có một câu lệnh khác đó là lệnh rẻ nhanh switch case. 1. Câu lệnh switch trong PHP Câu lệnh switch trong php cho phép ta đưa ra quyết định…

  • Bài 5: Câu lệnh if else trong php

    bởi Vi Nè

    Câu lệnh điều kiện if else cho phép ta thay đổi luồng của chương trình dựa trên một điều kiện nào đó. Nếu điều kiện là đúng (true) thì chương trình sẽ được thực hiện, ngược lại nếu điều kiện đưa ra là sai (false) thì nội dung công việc đó sẽ không được thực hiện. Câu lệnh điều kiện…