Trang chủ VPS/Server Chạy lệnh MySQL không cần password

Chạy lệnh MySQL không cần password

bởi Vi Nè
Cập nhật:

Thủ thuật này dành cho những người lười thôi. Còn nếu bạn lo ngại đến vấn đề bảo mật thì tốt nhất không nên sử dụng.
Tạo file nano ~/.my.cnf rồi điền thông tin MySQL root và password tương ứng:

[client]
user=root
password=mysql_root_password

Bảo mật file chỉ có thể đọc với user root: chmod 0600 ~/.my.cnf
Như vậy từ giờ trở đi bạn có thể sử dụng các lệnh mysql, mysqlcheck, mysqldump… không cần phải nhập username và password nữa.
Update: HocVPS Script v2.0 trở lên tự động tạo file này khi cài đặt.

Có thể bạn sẽ thích